Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

ซับไทย • 21.3k Views

อิจิคาวะ เคียวทาโร่หนุ่มมืดมนจูนิเบียวสถานหนักกับยามาดะ อันนะสาวฮอตในห้องเรียน ที่แสดงตัวตนไม่สมเป็นสาวสวย Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ทำให้อิจิคาวะไม่อาจละสายตาจากเธอได้ ในระหว่างที่เคียวทาโร่ยังคงไม่แน่ใจในความรู้สึก ยามาดะที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เข้ามาใกล้ ทั้งสองที่โลกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทว่าระยะห่างนั้นกำลังค่อยๆ ลดลง้

ดู Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 1 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 2 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 3 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 4 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 5 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 6 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 7 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 8 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 9 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2 เธอผู้อันตรายต่อใจผม ภาค 2 ตอนที่ 12 ซับไทย